Про залізницю

       Донецька залiзниця органiзована 15 травня 1953 року, коли були об'єднанi Пiвденно-Донецька i Пiвнiчно-Донецька залiзницi в одну Донецьку. Офiцiйною датою виникнення залiзницi є 5 сiчня (по новому стилю) 1870 року, коли на територiї Донбасу були введенi в дiю три дiлянки Курсько-Харкiвсько-Азовської магiстралi загальною довжиною 332 версти. Донецька залiзниця є складовою частиною залiзничного транспорту України - Державної адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України - (Укрзалiзницi). У свою чергу Укрзалiзниця входить до складу Мiнiстерства iнфраструктури України. Донецька магiстраль пролягає по територiї Донецької, Луганської, частково Запорiзької Днiпропетровської i Харкiвської областей України на порiвняно невеликий площi - 57 тис.кв.км i населенням близько 8,5 млн. чоловiк. Залiзниця в Донбасi є основним видом транспорту, обслуговує бiльше 3 тис. клiєнтiв (94% - в Донецькiй i Луганськiй областях), зокрема: вугiльнi шахти металургiйнi, коксохiмiчнi i трубнi, машинобудiвнi i верстатобудiвнi заводи, збагачувальнi фабрики, пiдприємства хiмiчної, легкої, харчової i iнших галузей промисловостi. По характеру вантажної роботи магiстраль є вантажно-вивантажувальною. Вiдправлення вантажiв станцiями перевищує їх прибуття. Експлуатацiйна довжина магiстралi складає 2,813 тис.км (що складає бiля 13% загальної довжини залiзниць України). В той же час залiзниця здiйснює понад 40% навантаження i понад 35% вивантаження всiх вантажiв залiзниць України. Магiстраль має 7 стикових пунктiв з iншими залiзницями України, чотири передавальних прикордонних пункти з Росiєю: Красна Могила, Квашине, iловайськ, Лантратiвка. На пiвднi залiзниця має вихiд до Азовського моря через Марiупольський морський торгiвельний порт.

5 сiчня 2010 року виповнилось 140 рокiв Донецькiй залiзницi, однiй iз самих розвинених магiстралей України, яка обслуговує промисловий вузол Донбасу.

       Основний вид дiяльностi: перевезення вантажiв i пасажирiв залiзничним транспортом. На територiї залiзницi розташовано 221 залiзнична станцiя i 15 роздiльних пунктiв. На 182 станцiях проводяться вантажнi операцiї. Всього до складу залiзницi входить 161 вiдособлений структурний пiдроздiл, зокрема : 4 дирекцiї залiзничних перевезень, 10 локомотивних, 7 ремонтних вагонних, 4 експлуатаційних вагонних, 1 эксплуатаційно-ремонтне вагонне та 4 моторвагонних депо, 20 дистанцiї колiї, 13 - сигналiзацiї i зв'язку, 9 - електропостачання, 9 будiвельно-монтажних експлуатацiйних управлiнь, 7 колійних машинних станцій i ряд iнших структурних пiдроздiлiв. Структурнi пiдроздiли пiдпорядковуються службам залiзницi. Начальник Донецької залiзницi - Рогов Микола Васильович.

       Залiзниця має розвинену соцiальну сферу. Про здоров'я працiвникiв магiстралi пiклуються 15 лiкувально-профiлактичних закладiв: 12 лiкарень i 3 лiнiйних полiклiнiк. Залiзницею утримується 8 оздоровчих закладiв: санаторiї, дитячi здравницi, бази вiдпочинку, пансiонат. Для профiлактики здоров'я трудящих є спортивна база, 4 стадiони, спортивнi зали, 4 спортивних комплекси, тенiснi корти, плавальний басейн. Пiдготовку кадрiв робочих професiй здiйснюють 3 Центра професiйного розвитку персоналу. У структурi магiстралi є Дитяча залiзниця протяжнiстю 2,1км, на якiй проходять практику школярi шкiл Донецька, Макiївки, Ясинуватої, працює 77 кружкiв по залiзничних професiях. Перiодичне друкарське видання залiзницi - газета "Железнодорожник Донбасса".